Spent Brothers Productions Gene Vincent Website


Platenblad April 2006

Platenblad cover April 2006

PLATENBLAD Nr 139 21 april t/m 1 juni 2006

Gene Vincent (1936-1971) was één van de oorspronkkelijke koningen van de rock-’n-rollen wellicht de meest fascinerende rockzanger ooit, met veel schitterende platen op zijn naam. Vincent waseen schoolvoorbeeld van eigenzinnigheid en ervoer extreem veel hindernissen in zihn loopbaan. Ook na de hoogtijperiode van de rock-’n-roll bleef hij overigens intrigerende albums maken, vol overlevingsdrang en melancholie. Zijn invloed strekt zich uit van latere rock-’n-roll bands als The Stray Cats tot popgrootheden als Jeff Beck, John Lennon en Jim Morrison. Henderson (producer van de definitieve Vincent-box set, The Road Is Rocky, op Bear Family) heeft met dit Companion-boek een totaaloverzicht gemaakt van de sessies van Gene Vincent, zoals die sinds 1956 op singles, ep’s, lp’s en cd’s verschenen zijn. Zo weten we thans exact op welke tracks Cliff Gallup zijn legendarische gitaarpartjen bijdraagt, en op welke tracks je andere legendes als Eddie Cochran of (tenorsaxofonist) Jackie Kelso kan horen. Welke versie van Git It staat op Capitol-single F4051? In hoeveel takes zijn klassiekers als Be Bop A Lula en Race With The Devil opgenomen? Welke singles zijn op 78 toerenuitgebracht? En in welke platenstudio, radiostudio of zaal vonden de achtereenvolgende opnames plaats, zoals de Bradley Film & Recording Studio in Nashville, Capitol Recording Studios in Hollywood an die ene sessie in 1963 in Joe Meek’s studio in Holloway Road, Temptation Baby? Henderson leidt je rond langs (waarschijnlijk) elke plaat die er ooit (in welk land dan ook) van Vincent is verschenen. Henderson geeft in Companion een mooie kritische beoordeling van de gigantische hoeveelheid albums die er na Vincent’s dood in 1971 uitkwamen. Wel leuk dat een bepaalde Capitol-lp met bonustracks uitkomt, maar komen de tracks van de mastertapes of van referentietapes, of wellicht simpelweg van bestaande platen (’dubbed from disc’). Welke albums zijn bootlegs? Het discografische deel van het boek is een zeer uitgebreide versie van Henderson’s eerdere uitgave uitgave Gene Vincent - A Discography. Henderson gaat terecht ook nader in op de vele ‘non-Vincent’ opnames van Vincent’s belangrijkste muzikanten zoals Cliff Gallup, Johnny Meeks en Tommy Facenda. Het boek bevat een groot aantal live- en studio-foto’s en afbeeldingen van singlelabels. Essentieel voor de Gene Vincent-verzamelaar en voor eigenlijk elke serieuze rock-’n-roll fan…

Wim van Cleef

Gene Vincent (1936-1971) was one of the original kings of Rock and Roll and possibly the most fascinating rock singer ever, with beautiful records to his name. Vincent was a model of unruliness and experienced an extreme amount of obstacles in his career. Also after the heights of Rock and Roll he continued making intriguing records, full of melancholy and a will to survive. His influence stretches from later Rock and Roll bands like the Stray Cats to icons like Jeff Beck, John Lennon and Jim Morrison. Henderson (producer of the definitive Vincent Box Set, The Road is Rocky, on Bear Family) has made with this Companion book a complete summary of Gene Vincent recording sessions, as they were released since 1956 on singles, EPs, LPs and CDs. Now we know exactly on what tracks Cliff Gallup plays his legendary guitar parts, and on what tracks Eddie Cochran or Jackie Kelso (tenor saxophone player) can be heard. What version of “Git It” is on Capitol F4051? In how many takes were classics like “Be Bop A Lula? and “Race With The Devil” recorded? What singles were released on 78rpm? And in what record studio, radio station or concert hall did recordings take place: the Bradley Film & Recording Studio in Nashville, Capitol Recording Studios in Hollywood and that one session in 1963 in Joe Meek’s studio at Holloway Road, “Temptation Baby”? Henderson will guide you through, possibly every Gene Vincent record ever released, no matter what country. Henderson gives in Companion beautiful critical notes of the enormous amount of records released after Vincent’s death in 1971. It’s nice that a certain Capitol record is released with bonus tracks, but do these tracks come from the master tapes or from reference tapes, or possibly dubbed from disc?. What albums are bootlegs? The discography part of this book is a very extensive revision of Henderson’s former book release “Gene Vincent - A Discography”. Henderson is rightfully taking a closer look at the many “non-Vincent” recordings of Vincent’s most important musicians like Cliff Gallup, Johnny Meeks and Tommy Facenda. The book contains a lot of live and studio pictures and images of record labels. Essential for the Gene Vincent collector and actually for every serious rock ‘n’ roll fan.

(Thanks to Kenneth van Schooten for translation)